Strukturellt stöd för examensarbeten på kandidatnivå

Under höstterminen 2016 och vårterminen 2017 kan du som påbörjat kursen självständigt arbete i fysik - FK6001
få hjälp att strukturera ditt arbete av fem doktorander på Fysikum. Studieåret är indelat i följande två perioder:

Period 1: September 2016 - Februari 2017
Period 2: Mars 2017 - Juni 2017.

De former av stöd som erbjuds är:

Bollning av idéer [Period 1 och Period 2]

Det kommer förstås uppstå frågor under din tid som examensarbetare. I första hand ska du ställa dem till din
handledare samt forskare i din specifika grupp men ibland kan det kännas svårt. I dessa fall kan du via e-mail
stämma träff med någon av oss för att diskutera dina frågor. Du tar då kontakt direkt med den doktorand som
du helst vill diskutera med men räkna med att du kan bli hänvisad till någon av de andra. Notera också att
forskningsspecifika frågor kan vara svåra att besvara då vi inte besitter spetskunskap utanför våra respektive
forskningområden.

Presentationer [Period 2]

Under vårterminen när merparten av studenter påbörjar sina arbeten är det möjligt att anordna gemensamma
träffar. Under dessa träffar presenterar ni för varandra vad det är ni jobbar med. Till en början är presentationerna
relativt korta men kommer naturligt att bli lite längre med tiden. Modererande doktorander kommer att finnas
på plats för att underlätta diskussioner och feedback.

Datum och lokal kommer att meddelas på hemsidan i början på period 2.

Gemensamma genomgångar [Period 2]

Ibland visar det sig att många behöver lära sig samma sak för att komma igång. Det kan handla om att man
måste jobba genom en terminal eller att man vill lära sig att skriva i LaTex. I början av Period 2 försöker vi
identifiera sådana här gemensamma områden för att se om det går att hålla en gemensam genomgång för alla
intresserade.

Om det blir aktuellt kommer datum och lokal att meddelas på hemsidan i början på period 2.

Vi som jobbar med detta projekt

Tor Kjellsson
Kontor: C4:3007; e-mail: tor.kjellsson@fysik.su.se
Jag är sedan 2012 doktorand i teoretisk atomfysik. Min forskning handlar om att modellera interaktionen
mellan superstarka laserpulser och atomer genom att numeriskt lösa rörelseekvationerna på superdatorer.
Detta är ganska avlägset ifrån vad jag först föreställde mig att jag skulle jobba med när jag påbörjade mina
studier här på Fysikum men idag är det ett pussel som fascinerar mig dagarna i ända. Genom det strukturella
projektet som vi nu startat tror jag att vi i den yngsta forskningsgenerationen kan hjälpa nästkommande
generation att undvika många av de fällor som finns på vägen mot denna fascination.

Nabila Shaikh
Kontor: A4:3001; e-mail: nabila.shaikh@fysik.su.se


Carl Niblaeus
Kontor: A5:1034; e-mail: carl.niblaeus@fysik.su.se
Jag är doktorand i forskargruppen CoPS (Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori) och sysslar med teorier
för mörk materia. Mer specifikt undersöker jag partikelfysiken hos modeller som försöker förklara vad den mörka
materian är för något och hur den beter sig. Det är ett spännande område som är mycket aktivt för närvarande
inom både experiment och teori. Fysik var något jag intresserade mig för under gymnasietiden. Jag fascinerades
av vår beskrivning av det allra minsta och det allra största och drevs av en vilja att själv på djupet förstå dessa
till synes komplicerade teorier för universums utveckling och dess minsta byggstenar. Mentorsprojektet hoppas
jag kan vara till stöd när man som student i slutet av kandidatprogrammet kastas in i forskningsvärlden och
förväntas arbeta på ett mycket mer självständigt sätt än i tidigare kurser. Jag tycker personligen att det kan vara
mycket värt att ha kontakt med någon från institutionen som själv var i samma sits för inte så länge sedan och
som kan ha en förståelse för situationen man som student befinner sig i.

Irina Galstyan
Kontor: A5:1031; e-mail: irina.galstyan@fysik.su.seKnut Morå
Kontor: C4:3063; e-mail: knut.mora@fysik.su.se
I mitt PHD-arbete har jag arbetet med HESS- ett Cherenkov-teleskop som observerar fotoner med mycket hög (100+GeV)
energi, för att leta efter mörk materia i Vintergatans centrum. Just nu arbetar jag med statistisk analys i XENON, där vi
använder över ett ton flytande Xenon för att leta efter mörk materia. I mitt masterarbete analyserade jag också
ATLAS-data, så jag har nu en del erfarenhet med hur experimentellt arbete i hög-energi-fysik fungerar för studenter.
Som en extra bonus talar jag norska.