Välkommen till Elektromagnetism och vågor: FK5019 7.5hp  


Sammanfattning av kursinnehåll:

Kursen ger en utvidgning och fördjupning av kunskaper förvärvade i momenten elektromagnetism och vågrörelselära i Klassisk fysik (FK3014) samt en introduktion till fourieranalys.

- Maxwells ekvationer i integral och differentiell form.
- Poissons och Laplaces ekvationer samt bildladdningsmetoden.
- Vektorpotential och introduktion till gaugetransformationer.
- Maxwells ekvationer i medier med D-och H-fält.
- Elektromagnetiska vågors utbredning i material.
- Poyntings teorem.
- Fourieranalys av periodiska förlopp.Viktig information:

Ordinarie tenta (2017-03-13) är nu rättad (se lösning nedan)!

Kursen har två obligatoriska moment: Datorlaboration och Demonstrationer.

Omtentamenstillfällen:
(1) Fredag 16/6 8:00-13:00 FR4
(2) Onsdag 23/8 8:00-13:00 FR4

- Formelsamling till tentamen finns att ladda ner här!

Bonuspoäng till tentamen:
+3p till studenter som deltar aktivt på samtliga ränkestugor (ett missat tillfälle kan kompletteras).
+2p till studenter som korrekt löser extrauppgiften i datorövningen (vid första inlämningen).

Listor med bonuspoäng till tentamen

Lista med godkända studenter på datorövningen

Övningsledare till räknestugorna
Carl Niblaeus: carl.niblaeus(at)fysik.su.se
Nabila Shaikh: nabila.shaikh(at)fysik.su.seFiler för nerladdning:

Schema för kursen:

Tid och plats för föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och demonstrationstillfällen

Detaljerad information om kursens innehåll:

Arbetsblad för kursvecka 1
Arbetsblad för kursvecka 2
Arbetsblad för kursvecka 3
Arbetsblad för kursvecka 4
Arbetsblad för kursvecka 5
Arbetsblad för kursvecka 6
Arbetsblad för kursvecka 7
Arbetsblad för kursvecka 8

Föreläsning 16: Vågor i olika material

Formelsamling:

Ladda ner formelsamling.
Studera formelsamlingen och notera att Maxwellsekvationer ges endast på differentialform. Studenterna antas snabbt kunna härleda de motsvarande relationerna på integralform och känna till deras namn. Randvärden på ytor för E, B, D och H-fält samt ytladdning kan sedan härledas. Om en uppgift kräver mer avancerade formler, som tex den generella lösningen för sfäriska problem, dipolfältet eller kontinuitetsekvationen så kommer dessa ges i uppgiften. Studenten behöver alltså inte memorera ekvationer. Under tentamen får ingen annan formelsamling eller miniräknare användas. Tentauppgifterna är löst baserade på de rekommenderade uppgifterna och på konceptuella frågor från kursinnehållet.

Ex-tentor:

- 2016-03-21 tentamen och lösning (maximal poäng 29p)

- 2016-06-17 tentamen och lösning (maximal poäng 27p)

- 2017-03-13 tentamen och lösning (maximal poäng 28p)

- Länk till ex-tentor från tidigare kurs i EM på SU (obs kursinnehållet är inte identiskt).

Datorlaboration: Praktisk applikation av Fourieranalys

Instruktioner till datorlaboration

Mer information om Fouriertransformer:
Introduktion till Fourieranalys (vi använder kapitel 1-3)

Demonstrationer av elektromagnetism:

Elektrostatik II
Induktion I
Induktion II
Transformatorn I
Transformatorn II

Extramaterial för demonstrationerna:

Vandegraaff: Belt and rollers
Vandegraaff: Sphere


Säkerhetsinformationen (läs innan demonstration):
Goda vanor i laborationsmiljö
Hög spänning


Kursansvarig:
Dr. J. Marcus Dahlström
Atomic Physics
Stockholm University
Alba Nova University Center
S-106 91 Stockholm
Office: C4:3009@Fysikum
Phone: +46 (0) 8-5537 8630
marcus.dahlstrom@fysik.su.se


Last updated: Jan. 2017