Välkommen till Elektromagnetism och vågor: FK5019 7.5hp  


Sammanfattning av kursinnehåll:

Kursen ger en utvidgning och fördjupning av kunskaper förvärvade i momenten elektromagnetism och vågrörelselära i Klassisk fysik (FK3014) samt en introduktion till fourieranalys. Maxwells ekvationer i integral och differentiell form. Poissons och Laplaces ekvationer, bildladdningsmetoden. Vektorpotential och gaugetransformationer. Maxwells ekvationer i medier med D-och H-fält. Elektromagnetiska vågors utbredning. Poyntings teorem. Vågutbredning i material. Polarisation. Fourieranalys av periodiska förlopp.


Viktig information:

Omtentamen #1 är rättad och lösningen finns att ladda ner nedan.

Formelsamling till tentamen finns nu att ladda ner se mer information längre ner på hemsidan.

Kursen har två obligatoriska moment: Datorlaboration och Demonstrationer.

- Lista över godkända studenter på datorlaborationenFiler för nerladdning:

Schema för kursen:

Tid och plats för föreläsningar, räkneövningar, datorlaborationer och demonstrationstillfällen

Detaljerad information om kursens innehåll:

Detaljerade läsanvisningar och rekommenderade räkneövningar

Facit till rekommenderade räkneövningar

Information om tentamen:

Ladda ner formelsamling.
Studera formelsamlingen och notera att Maxwellsekvationer ges endast på differentialform. Studenterna antas snabbt kunna härleda de motsvarande relationerna på integralform och känna till deras namn. Randvärden på ytor för E, B, D och H-fält samt ytladdning kan sedan härledas. Om en uppgift kräver mer avancerade formler, som tex den generella lösningen för sfäriska problem, dipolfältet eller kontinuitetsekvationen så kommer dessa ges i uppgiften. Studenten behöver alltså inte memorera ekvationer. Under tentamen får ingen annan formelsamling eller miniräknare användas. Tentauppgifterna är baserad på de rekommenderade uppgifterna (framför allt de feta) och på konceptuella frågor från kursinnehållet.

- 2016-03-21 tentamen och lösning maximal poäng 29p för godkänt krävdes minst 10p (38% godkända).

- 2016-06-17 tentamen och lösning maximal poäng 27p för godkänt krävdes minst 9p (77% godkända).

Nästa omtenta tillfälle: måndag 13/3 8:00-13:00 FR4/FA31/FA32

Länk till ex-tentor från tidigare kurs i EM på SU (obs kursinnehållet är inte identiskt).

Datorlaboration: Praktisk applikation av Fourieranalys

Instruktioner till datorlaboration

Mer information om Fouriertransformer:
Introduktion till Fourieranalys

Demonstrationer av elektromagnetism:

Elektrostatik I
Elektrostatik II
Magnetism I
(Magnetism II)
Induktion I
Induktion II
Transformatorn I
Transformatorn II

Extramaterial för demonstrationerna:

Vandegraaff: Belt and rollers
Vandegraaff: Sphere


Säkerhetsinformationen (läs innan demonstration):
Goda vanor i laborationsmiljö
Hög spänning


Kursansvarig:
Dr. J. Marcus Dahlström
Atomic Physics
Stockholm University
Alba Nova University Center
S-106 91 Stockholm
Office: C4:3009@Fysikum
Phone: +46 (0) 8-5537 8630
marcus.dahlstrom@fysik.su.se


Last updated: Jun. 2016